Sürdürülebilir Kalkınma’yı Düşünmek (1)

İnsanlık tarihinin iktisadi karakterine baktığımızda, endüstri devrimi sonrasında oluşan uluslararası ticaret hacminin ve küresel finans hareketlerinin sağladığı ekonomik büyüklüğün tek başına bir başarı hikâyesi oluşturamadığını görmekteyiz. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde karşılaşılan sosyal adaletsizlik, siyasal krizler ve telafisi olmayan çevre sorunlarının birincil nedeni, ‘kalkınma’ kavramını ekonomik ve nicel büyümeyi hedefleyen bir ‘değişmez, süper amaç’ olarak görmektir….

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

“İş Sağlığı ve Güvenliği birçok sanayi kuruluşu ve sektör kapsamında -sadece İK fonksiyonlarında değil üretim süreçlerinde de- etkileşim gücü yüksek bir “sürdürülebilirlik önceliği” oluşturmaktadır. Gerek beyaz yaka gerekse de mavi yaka çalışan profili için (kurumsal yapının tüm katmanlarında) oluşturulan İSG kapsamı, yaşam kalitesini arttıracak, kültürel ve toplumsal gelişimi sağlayacak bir #sürdürülebilirlik bileşeni olarak düşünülmelidir. Ülkemizde…