Ruhisu Can AL, Seferihisar’da geliştirilen sürdürülebilirlik modelini anlatıyor: “Kalkınmayı sürdürülebilir kılmazsak yaşanabilir bir dünya kalmayacak!”

Ege Bölgesi’nde Seferihisar Belediyesi’nin geliştirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Modeli’ne dair kapsamlı bilgiler içeren bu söyleşi, Seferihisar’da yayımlanan “SeferiKeçi Dergisi”nden tam metin olarak alıntılanmıştır. (Bkz: http://seferikeci.com/ruhisu-can-al-ile-surdurulebilir-kalkinma-hedefleri-uzerine-kalkinmayi-surdurulebilir-kilmazsak-yasanabilir-bir-dunya-kalmayacak/) (Erişim Tarihi: 19 Temmuz 2018) Birleşmiş Milletler’in 17 başlıkta topladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yerel yönetimleri de sürecin sorumlu ve inisiyatif sahibi bir aktörü olarak tanımlıyor. Seferihisar Belediyesi de bu süreçte yer…

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” için “Kültürel Gelişim” alanında ‘Gösterge Örnekleri/Önerileri’

S.E.Ç. Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ekibi olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH’ler) kapsamında oluşturulan kültürel gelişim göstergelerine (gösterge önerilerine, örneklere) dair bir çeviri gerçekleştirdik. Aşağıda bilginize sunuyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 1.4. (2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma…

“Sosyal İnovasyon” kavramının geleceği “SIX Wayfinder İstanbul” organizasyonu kapsamında etüt edildi.

Sosyal İnovasyon kavramının gelecek 10 yılı üzerine kapsamlı etütler ve fikir üretme çalışmalarını içeren Wayfinder İstanbul etkinliği, 14-15 Mayıs 2018‘de geniş bir uluslararası katılımla Zorlu PSM‘de tamamlandı. Yoğun çalıştay programı süresince, geçtiğimiz on yılın sosyo-ekonomik değişimine yön veren “Sosyal Sorumluluk” kavramının hem kamusal olarak hem de özel sektörde farklılaşacağı alanlar vurgulandı: “Sosyal İnovasyon” ve “Sosyal…

Sürdürülebilir Kalkınma’yı Düşünmek (1)

İnsanlık tarihinin iktisadi karakterine baktığımızda, endüstri devrimi sonrasında oluşan uluslararası ticaret hacminin ve küresel finans hareketlerinin sağladığı ekonomik büyüklüğün tek başına bir başarı hikâyesi oluşturamadığını görmekteyiz. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde karşılaşılan sosyal adaletsizlik, siyasal krizler ve telafisi olmayan çevre sorunlarının birincil nedeni, ‘kalkınma’ kavramını ekonomik ve nicel büyümeyi hedefleyen bir ‘değişmez, süper amaç’ olarak görmektir….

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

“İş Sağlığı ve Güvenliği birçok sanayi kuruluşu ve sektör kapsamında -sadece İK fonksiyonlarında değil üretim süreçlerinde de- etkileşim gücü yüksek bir “sürdürülebilirlik önceliği” oluşturmaktadır. Gerek beyaz yaka gerekse de mavi yaka çalışan profili için (kurumsal yapının tüm katmanlarında) oluşturulan İSG kapsamı, yaşam kalitesini arttıracak, kültürel ve toplumsal gelişimi sağlayacak bir #sürdürülebilirlik bileşeni olarak düşünülmelidir. Ülkemizde…

AB Türkiye İlerleme Raporu’na dair…

Malumunuz, Türkiye’de gündem son derece hızlı ve ürkütücü bir olağanlıkla değişiyor. Şimdi gündemimiz erken seçim… Ülkece parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişte önemli bir oylama yapacağız. Normalde erken seçim kararının Avrupa’da nasıl karşılandığı ile alakalı bir yazı yazmak son derece isabetli olabilirdi, ancak konu henüz taze. Önümüzdeki günlerde elbet bu konuyu ele alacağım ancak biraz beklemekte…

Avrupa Türkiye’ye karşı samimi mi? (1)

Bilindiği üzere, Türkiye’nin elli yılı aşan bir Avrupa macerası var… Kimilerine göre ekonomide ve hukukta Avrupa standartlarına ulaşamadığımızdan ötürü… Kimilerine göreyse tamamen siyasi ve kültürel farklılığa dayalı tarihsel bir hesaplaşma nedeniyle hala kapı dışında bekletildiğimiz tuhaf bir macera bu. Elli yılı aşan bu süreç, elbet çeşitli iniş çıkışlara sahne olsa da, ikili siyasi ilişkiler hiçbir…

Devletler, yurttaşlar ve bürolar Avrupası (1)

“Ama savaşı kabul etmek zorunda kalmaz mıyız?” diye sordu, Prens Andrew. ‘Herkes isterse kabul etmek zorunda kalırız. Bunun çaresi yok. Ama inan bana, sevgili oğlum, şu iki şeyden, sabır ve zamandan daha değerli bir şey yoktur. Onlar her şeyi halleder.” Luuk van Middelaar’ın kitabı, Leo Tolstoy’un ünlü Savaş ve Barış eserinden bu alıntıyla başlıyor… Kitabın…

İtalya genel seçimleri ve düşündürdükleri (Ruhisu Can AL)

Bir önceki yazımda, yeni yazımın konusunun “Devletler, bürolar ve yurttaşlar Avrupası’” olacağını belirterek bitirmiştim. Ancak İtalya’da geçtiğimiz gün yapılan genel nedeniyle sonuçları sıcağı sıcağına değerlendirmek ve sizlerle paylaşmak ihtiyacı hissettim. Sağ Partilerin Yükselişi İtalya 4 Martta sandık başına gitti ve seçimler sağ partilerin mutlak zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu zafer, hiçbir partinin tek başına hükümeti kurabilmesi…

Avrupa krizini konuşmak (2) : Hangi kriz? (Ruhisu Can AL)

Bir önceki yazımda AB içerisinde son birkaç yıldır gerçekleşen çeşitli siyasi gelişmelere değinmiş ve bu gelişmelerin esaslı bir kriz ekseninde yorumlanamayacağına dair şahsi kanaatimi belirtmiştim. Krizin niteliği Herhangi bir kriz, şüphesiz ona neden olan koşulların zaman içindeki devamlılığı ve çözümsüzlüğü ile ölçülür. Siyasi, hukuki ve ekonomik kararların her biri bir çözüm üretmeye yönelik araçlar olduğu…