Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi İyi Örnekler Konferansı’nda “Seferihisar Belediyesi Sürdürülebilirlik Komitesi” çalışmalarımızı paylaştık.

12 Ekim 2018’de İstanbul-Deniz Müzesi’nde Yerel İzleme ve Uygulamalar Derneği (Yerelİz) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi’nde İyi Örnekler” konferansına Seferihisar Belediyesi kapsamında danışmanlığını yürüttüğümüz “Sürdürülebilirlik Komitesi” uygulama örneklerini sunarak katkı sağladık. Konferansta Dünya’dan ve Türkiye’den yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği etkili uygulamalar, ekonomik, sosyal ve çevresel fayda perspektifindeki kapsamlı sunumlarla paylaşıldı. “Yerel Yönetimler” üst başlığında ilk…

IPPC Raporu ve Enerji Politikaları: Hızlı Bir Enerji Dönüşümü Gerekiyor

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında hazırlanan IPCC 1,5°C Küresel Isınma Özel Raporu, Paris Anlaşması’nda ifade edilen 1,5°C sınırının sürdürülebilir kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Rapor, küresel sıcaklıklarda artışa neden olan emisyonların özellikle enerji başta olmak üzere birçok sektörde yoğun fosil yakıt kullanımına bağlanıyor. Çalışma,…

Sustainable Procurement Suffers, Leads to Increased Risk, Says EcoVadis Report

When it comes to CSR performance over the last couple of years, sustainable procurement lags behind other environmentally responsible practices such as business ethics and human rights initiatives, posing risks for industries across the board, according to a new report from sustainability rating company EcoVadis. These risks include damages to reputation and disruption of business….

SIX Wayfinder İstanbul etkinliğinden içgörüler yayımlandı.

Mayıs 2018’de SIX liderliğinde Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, imece yürütücülüğünde, ATÖLYE ve S360‘ın içerik partnerliği ile UNDP ve Brookings Doha Center katkılarıyla gerçekleşen Wayfinder İstanbul etkinliğinin içgörü raporları ve sonuç infografikleri  yayımlandı. İçgörü raporunu Türkçe ya da İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Ekosistemler üzerine infografikler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kanada ve…

The Interactive Map for Business of Anti-Human Trafficking Organisations (Modern Slavery Map)

See at: modernslaverymap.org Given the rapid development of initiatives aimed at helping businesses fight human trafficking, the Global Business Coalition Against Trafficking (GBCAT), the RESPECT Initiative (comprised of Babson College’s Initiative on Human Trafficking and Modern Slavery, the Global Initiative against Transnational Organized Crime and the International Organization for Migration (IOM)), and the United Nations…

Report Report: Corporate conservation, youth and disrupting luxury

The Report Report is a monthly wrap-up of recent research on sustainable business and clean technology, produced by Corporate Eco Forum, a by-invitation membership organization comprised of large, global companies that demonstrate a serious commitment at the senior executive level to sustainability as a business strategy issue. Bridging low-carbon technologies (CDP) assesses 22 companies in…

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH) Uygulamalarının Hız Kazanması

Okumak için: http://www.globalcompactturkiye.org/wp-content/uploads/2018/07/GCLNs-Accelerating-National-SDG-Implementation-.pdf Raporda 2030 Gündemi’ne ulaşmak için UN Global Compact’in 30+ Yerel Ağının farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, liderlik, politika diyaloğu kurma ve çok-paydaşlı ortaklıklar kurma alanlarında yürüttüğü faaliyetler yer alıyor. Üst Düzey Siyasi Forum (HLPF) kapsamında SKH İş Dünyası Forumunda 16-17 Temmuz tarihlerinde tanıtımı yapılan raporun 29. sayfasında Türkiye’den de örnek uygulama olarak Global…

GRI, UNGC Release ‘Practical Guide’ for Companies to Report Their Impact on the SDGs

Pdf: https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Practical_Guide_SDG_Reporting.pdf The Global Reporting Initiative (GRI) and the United Nations Global Compact (UNGC) have released “A Practical Guide” to enable companies to better measure and report on their impact on the Sustainable Development Goals (SDGs). The new publication, Integrating the SDGs Into Corporate Reporting: A Practical Guide, helps companies of all sizes to prioritize SDG targets to…

BM’den Arap ülkelerinde iklim değişikliği raporu: İklim göçmenleri sayısında hızlı bir artış yaşanabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Arap Bölgesi barışçıl, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli kalkınma için çalışırken iklim değişikliği riskleri bölgedeki kalkınma kazanımlarını tehdit ediyor ve yoksulluk ve açlığın 2030 yılına kadar sonlandırılmasına dair çalışmaları ise sekteye uğratıyor. “İklim riskleri ‘iklim göçmenleri’ sayısında hızlı bir artışa neden olabilir” UNDP Küresel…

In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

Açıklama: Features recommendations on how corporate reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs) can best address investors’ information needs. By helping inform investors’ decision-making process, corporate SDG reporting can stimulate more investment in sustainable business solutions to help advance the Global Goals. Yazar: UNGC, GRI, PRI Tarih: Temmuz 2018 Pdf: https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Addressing-investor-needs-SDGs-reporting_2018.pdf Ten Recommendations to Meet…